De Blaeij
Actief & vitaal

Expert in bewegen en gezondheid

 

 

 

 

Privacystatement

In onze praktijk hechten we veel waarde aan je privacy en we gaan dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. In dit privacy statement willen we je informeren over de manier waarop we je gegevens verwerken en hoe we je privacy waarborgen. 

Verzamelen van gegevens
Wij verzamelen gegevens van (potentiële) patiënten / klanten die telefonisch, per e-mail of via onze website contact met ons opnemen. In eerste instantie gaat het hier voornamelijk om persoons- en contactgegevens. Welke gegevens wij verder van je verzamelen en bewaren hangt af van je activiteiten in onze praktijk.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons goed beveiligde elektronisch patiëntendossier. Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor onze fysiotherapeuten en administratieve medewerkers. Alle medewerkers van onze praktijk hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming zullen wij je persoonsgegevens nooit delen met derden.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen die van toepassing zijn. 

Als betrokkene kun je een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij van je bewaren en verwerken. Verzoeken tot inzage en eventuele wijziging of verwijdering van je gegevens, kun je richten aan onze administratie via info@fysiodeblaeij.nl

Fysiotherapeutische behandeling
Wanneer je bij één van onze fysiotherapeuten in behandeling komt, zullen we je vragen wie je huisarts is en door wie je eventueel bent verwezen. Wij willen dit graag weten, zodat wij je huisarts of verwijzer met jouw toestemming kunnen informeren over de voortgang van je behandeling. Als je in behandeling bent, zullen wij je e-mailadres gebruiken om je een afspraakbevestiging te kunnen sturen. 

Om je zo goed mogelijk te kunnen behandelen, is het noodzakelijk gegevens in je dossier op te nemen betreffende je klachten, algemene gezondheid en voortgang.

Waarneemregeling
Wanneer je behandelend fysiotherapeut afwezig is, zal het behandelplan worden voortgezet door een collega in de praktijk. Hiermee is de continuïteit van je behandeling gewaarborgd. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit aangeven bij je behandelend fysiotherapeut.

Deelname medische fitness, Pilates of andere sportactiviteiten
Wanneer je besluit om bij ons deel te nemen aan medische fitness, Pilates of andere sportactiviteiten op basis van een abonnement zullen we je vragen naar je IBAN rekeningnummer ten behoeve van het automatisch afschrijven van de abonnementsgelden. Om je goed te kunnen begeleiden tijdens de sportactiviteiten, zullen we gegevens in je dossier opnemen betreffende je algemene gezondheid.

Wanneer je deelneemt aan de medische fitness of een beweegprogramma bij ons volgt, wordt er een persoonlijk trainingsschema voor je gemaakt. Deze schema’s worden per trainingsgroep bewaard in de oefenzaal, zodat je jouw schema gemakkelijk kunt terugvinden als je komt sporten. Indien je er bezwaar tegen heeft dat we je trainingsschema op deze manier bewaren, kun je dit aangeven bij de begeleidend fysiotherapeut. 

Overleg met huisarts of medisch specialist
Indien wij het noodzakelijk achten in het kader van je behandeling of sportactiviteiten bij ons, zullen wij overleggen met je huisarts of medisch specialist. Door informatie met hen uit te wisselen, kunnen wij je hopelijk nog beter van dienst zijn. Wij overleggen uiteraard alleen met je huisarts of medische specialist als je daarmee akkoord gaat. Indien je bezwaar hebt dat wij dit mogelijk doen, kun je dit aangeven bij je behandelend of begeleidend fysiotherapeut.

Nieuwsbrieven
Wanneer je e-mailadres bij ons bekend is, zul je enkele keren per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangen. In deze nieuwsbrief brengen wij je op de hoogte van wat er in onze praktijk speelt of zaken die voor jou wellicht interessant kunnen zijn. Vanzelfsprekend gebruiken we je e-mailadres niet voor andere commerciële doeleinden. Indien je geen nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen, dan kun je je hier ten allen tijde voor afmelden. 

Vragen? Neem contact met ons op!
Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over ons privacy statement, dan horen we het graag.

Dit document is opgesteld in mei 2018 en voor het laatst gewijzigd op 31-12-2020.